Loading...
Wystąpił błąd podczas przetwarzania formularza

Dalszą pracę można kontynuować poprzez:

 • Zamknięcie tego okienka i dalszej pracy z formularzem.
 • Odświeżenie formularza. Wszystkie niezapisane dane zostaną utracone.
 • Jeżeli żadna z powyższych rad nie zadziała, prosimy o kontakt z administratorem systemu.

  Celem odświeżenia formularza należy:

  • W przeglądarce Firefox: przytrzymać przycisk shift i kliknąć przycisk odświeżania znajdujący się na pasku narzędziowym.
  • W przeglądarka Safari oraz Chrome: kliknąć przycisk odświeżania znajdujący się na pasku narzędziowym.
  • W przeglądarce Internet Explorer: przytrzymać przycisk control i kliknąć przycisk odświeżania znajdujący się na pasku narzędziowym.
Help

Brak lub nieprawidłowa wartość
Brak lub nieprawidłowa wartość
Brak lub nieprawidłowa wartość
Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o NSP 2021, w związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu przeprowadzenia spisu powszechnego nie stosuje się art. 16, rozporządzenia RODO tj. nie przysługuje prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych. Dane wprowadzane w aplikacji do samospisu są zapamiętywane i udostępniane respondentowi przy kolejnych sesjach pracy, tj. po każdym skutecznym zalogowaniu. Wyłączenie dostępu do aplikacji następuje w momencie poprawnego zakończenia samospisu (potwierdzonego przyciskiem „Zakończ samospis”). Po zamknięciu i wysłaniu danych nie ma możliwości jakiejkolwiek korekty, dlatego też przed zamknięciem pojawia się kilka komunikatów, aby respondent weryfikował poprawność danychBrak lub nieprawidłowa wartość
Brak lub nieprawidłowa wartość
Brak lub nieprawidłowa wartość
Brak lub nieprawidłowa wartość
Proszę zaznaczyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Brak lub nieprawidłowa wartość

6 W formularzu wystąpiły błędy
Potwierdź
Question
Formularz został zapisany w systemie
Nie udało się zakończyć zadania